Dịch vụ

Trương Gia - Vsetgroup cung cấp dịch vụ xây dựng giao thông, xây dựng dân dụng, xây dựng nhà xưởng, thi công điện nước, thi công cảnh quan, cho thuê văn phòng.